PS-PT-PO

Pengurusan Kelab Skuasy SMK Sacred Heart Tahun 2011 – 2015

 

Perancangan Strategik

(Tahun 2011-2015) 

Perancangan Taktikal

(Tahun 2011)

Pelan Operasi

(Tahun 2011)

1. Program Keahlian

1.1     Meningkatkan keahlian sebanyak 5% setiap tahun (sesi pagi)

1.2     Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun (sesi petang)

Sasaran Bilangan Ahli

 

  TOV

2011

2012 2013 2014 2015
1.1 120 126 132 139 146
1.2 20 22 24 27 30

 

 

 

1. Projek Keahlian

Nama Projek: Kempen Keahlian

Objektif:

  1. Menambah bilangan ahli khasnya ahli sesi petang
  2. Mempromosikan sukan skuasy kepada ahli-ahli baru. 

Penetapan Dasar: – Guru Penasihat & AJK Kelab 

Aktiviti: – Promosi sukan skuasy

                     – Pertandingan antara ahli @ kelas 

Pemantauan: Guru Penasihat

 

1. Kempen Keahlian

 Aktiviti :

  1. Promosi sukan skuasy
  2. Pertandingan antara ahli @ kelas

Aktiviti 1

Tarikh pelaksanaan: Minggu kedua bulan Januari 2011

Pelaksana: AJK sesi 2010/2011 diketuai oleh Pengerusi Kelab

Pelaksanaan: – Mempromosikan sukan skuasy kelas demi kelas kepada semua pelajar sesi pagi & sesi petang

– Menjemput bekas pemain sekolah untuk memberi ceramah & pertunjukkan di gelanggang skuasy

Indikator kejayaan: Penambahan bilangan ahli

Aktiviti 2

Tarikh pelaksanaan: Bulan Mac, Jun, September & Desember 2011

Pelaksana: AJK sesi 2010/2011

Kos: RM 100

Pelaksanaan:-Urusan   pertandingan

Indikator kejayaan: Menarik minat pelajar & menunjukkan kemajuan dalam cara bermain

 

2. Program Latihan Berkualiti

2.1     Menambahkan pengetahuan & pengalaman guru penasihat dalam sukan skuasy

2.2     Meningkatkan kualiti cara melatih

2.3     Pelajar mendapat latihan yang berkualiti

Sasaran Pencapaian Latihan Berkualiti

  Guru Penasihat
TOV

2011

Berupaya melatih cara memegang raket, pukulan asas, dan peraturan
2012 Menguasai kemahiran asas dalam kejurulatihan
2013 Menguasai taktik melatih sebagai kemahiran tambahan
2014 Menguasai cara melatih pasukan sekolah @ Bahagian Sibu
2015 Menguasai cara melatih & menguruskan pasukan sekolah @ Bahagian Sibu

 

  Pemain-pemain
TOV

2011

Berupaya memegang raket & melakukan pukalan dengan betul
2012 Menguasai kemahiran asas dalam permainan
2013 Menguasai taktik permainan sebagai kemahiran tambahan
2014 Menguasai cara berlatih
2015 Menguasai cara menguruskan diri

 

2. Projek Meningkatkan Kualiti Latihan

 Nama Projek: Meningkatkan kualiti melatih ahli-ahli kelab

 Objektif:

  1. Meningkatkan pengetahuan & pengalaman guru penasihat dalam kejurulatihan terutamanya dari segi strategik dan taktik pengurusan pasukan sekolah
  2. Meningkatkan kualiti melatih pemain-pemain melalui pelbagai teknik & taktik yang betul & berkesan

 Penetapan Dasar: Pelaksana kejurulatihan & guru penasihat

 Aktiviti: – Menghadiri kursus

–   Khidmat kejurulatihan bekas pelajar

 Pemantauan : PKKK & Pengetua

 

2. Mengadakan Latihan Berkualiti

Aktiviti:

  1. Menghadiri Kursus Sains Sukan & Kursus Kejurulatihan Skuasy yang dianjurkan oleh mana-mana pihak
  2. Mendapatkan khidmat kejurulatihan daripada bekas pelajar

Aktiviti 1

Tarikh pelaksanaan: Jika ditawarkan

Pelaksana: Guru penasihat

Kos: Tuntutan menghadiri kursus

Pelaksanaan: Pihak sekolah mencalonkan guru penasihat untuk menghadiri kursus jika ada

Indikator kejayaan: Kualiti latihan meningkat & seterusnya mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan zon Sibu @ Sarawak

Aktiviti 2

Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun

Pelaksana: Bekas pelajar

Kos: Yuran RM 30 seorang per bulan

Pelaksanaan: – Mendapat kelulusan pihak sekolah

– Menghubungi SRAM

– Pembentukan pasukan sekolah

– Latihan berjadual

Indikator kejayaan: Kualiti latihan meningkat & seterusnya mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan zon Sibu

 

3. Program Pencapaian

Meningkatkan kedudukan dalam pertandingan Zon Sarawak bagi kategori lelaki umur  13, 15, 17 & 19 tahun ke bawah

  TOV

2011

2012 2013 2014 2015
Umur 13 Nil Suku akhir Suku

akhir

Separuh

akhir

Akhir
Umur

15

Suku akhir Separuh

akhir

Separuh

akhir

Separuh

akhir

Akhir
Umur

17

Separuh

akhir

Suku akhir Separuh

akhir

Separuh

akhir

Akhir
Umur

19

Naib Johan hingga Ke-6 Suku akhir Separuh

akhir

Separuh

akhir

Akhir

 

 

 

 

 

 

3. Projek Meningkatkan Pencapaian

 Nama Projek: Meningkatkan pencapaian melalui latihan intensif pasukan sekolah

 Objektif: Meningkatkan prestasi pencapaian dalam pertandingan zon Sibu & Sarawak

 Penetapan Dasar: Guru Penasihat

 Aktiviti: – Latihan biasa

                      – Latihan intensif

 Pemantauan: Guru Penasihat

 

3. Meningkatkan Pencapaian

Aktiviti:

  1. Menjalani latihan biasa
  2. Menjalani latihan intensif

 Aktiviti 1

Tarikh pelaksanaan: Bulan Mac 2011

Pelaksana: Guru Penasihat

Alatan: 10 Raket & 2 dozen bola skuasy

Pelaksanaan: – pemilihan pasukan sekolah pada pertengahan bulan Januari 2011

– Latihan berjadual

Indikator kejayaan: Mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan zon Sibu

Aktiviti 2

Tarikh pelaksanaan: Bulan April  – Ogos 2011

Pelaksana: Guru Penasihat

Alatan: 10 Raket & 2 dozen bola skuasy

Pelaksanaan: – pemilihan pasukan Sibu pada pertengahan bulan Jun 2011

– Latihan intensif berjadual & sistematik

Indikator kejayaan: Mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan zon Sarawak

 

4. Program Melengkapkan Prasarana

Menambah kemudahan & keperluan Kelab Skuasy

Sasaran peralatan yang diperlukan

  TOV

2011

2012 2013 2014 2015
Raket 10 12 15 18 20
Bola 2 Dozen 2 Dozen 3 Dozen 4 Dozen 6

Dozen

Eye

Protector

7 9 11 13 15
Skipping

Rope

5 10 12 14 16
Skidder Nil 10 12 14 16
String 4 4 5 7 9
Grip 20 24 30 36 45

 

4. Tindakan Melengkapkan Prasarana

 Nama Tindakan:

– Melengkapkan Prasarana

 Objektif:

– Menambah peralatan, kemudahan dan keperluan kelab

 Penetapan Dasar: Guru Penasihat

 Aktiviti:

–          Memesan keperluan-keperluan melalui sekolah

–          Meminta daripada SRAM 

Pemantauan: PKKK & Guru Penasihat

 

4. Pemesanan Alatan

Aktiviti: Memesan alatan

Nama Tindakan: Pemesanan alatan

Tarikh pelaksanaan: Awal tahun

Pelaksana: Guru Penasihat

Kos: RM 1000

Pelaksanaan:

–          Menetapkan alatan yang perlu dibeli

–          Buat anggaran kos

–          Berbincang dengan PKKK & Pengetua

–          Mengisi borang pesanan

–          Mendapat kelulusan

Indikator kejayaan: Mendapat alatan yang diperlukan

 

 

Advertisements

%d bloggers like this: