Perlembagaan

PERLEMBAGAAN

1. NAMA DAN ALAMAT

Kelab Skuasy

SMK Sacred Heart, Sibu

KM 3, SMK Sacred Heart, Jalan Oya, 96000 Sibu

2. MATLAMAT

2.1           Memupuk minat pelajar dalam permainan skuasy

2.2           Mencungkil bakat para pelajar dalam permainan skuasy

3. OBJEKTIF

3.1           Memupuk semangat bersukan antara kakitangan sekolah sekolah dan pelajar-pelajar sekolah

3.2           Memupuk sikap disiplin dan bertanggungjawab di kalangan ahli-ahli

4. KEAHLIAN

4.1           Dibuka kepada semua murid sekolah ini

4.2           Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan

4.3           Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan kelab ini.

5. GURU PENASIHAT

5.1           Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.

5.2           Guru Penasihat hendaklah memeberi nasihat dan mempunyai kuasa mutlak merancang, melaksana atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.

5.3           Guru Penasihat hendaklah sentiasa hadir dan bersama-sama ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.

5.4           Guru penasihat mempunyai kuasa membuat penilaian kokurikulum.

6. AHLI JAWATANKUASA

6.1           Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

6.2           Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai AJK.

6.3           Pemilihan AJK secra undian.

6.4           AJK Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.

6.5           AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakkan jawatan kepada Guru Penasihat.

6.6           Ahli AJK Persatuan hendaklah terdiri  ;

                Pengerusi

                Timbalan Pengerusi 1/2

                Setiausaha 1/ 2

                Bendahari 1/ 2

                AJK Publisiti/ AJK Kebersihan

                Wakil Kelas / bergantung kepada keperluan

7. KEWANGAN

7.1           Sumber utama kewangan adalah melalui yuran yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung iaitu RM 1.

7.2           Persatuan boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti.

7.3           Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma / yuran khas bagi membiayai ahli-ahli tersebut.

8. KEHADIRAN / PENYERTAAN

8.1           Ahli-ahli kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun.

8.2           Kegagalan berbuat demikian sebanyak …3.. kali boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian kelab.

9. AKTIVITI

9.1         Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat Agung atau mesyuarat AJK

9.2         Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan untuk pengetahuan ahli.

10. PERATURAN-PERATURAN

10.1         Peraturan sekolah menjadi peraturan asas.

10.2         Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

10.3         Ahli2 yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

11. TIDAKAN DISIPLIN

11.1         Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaam persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.

11.2         Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut ;

                11.2.1     Amaran lisan

                11.2.2     Amaran bertulis

                11.2.3     Gantung keahlian

                11.2.4     Pecat keahlian

11.3     Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua hak keahlian.

11.4     Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.

12. PINDAAN PERLEMBAGAAN

12.1     Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda

12.2     Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, AJK, Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.

12.3     Satu mesyuarat khas yang dihadiri Guru Penasihat dan AJK akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.

12.4     Setiap pindaan yang diluluskan hendaklah dipamerkan di papan kenyataan kelab/persatuan  dan disahkan oleh Pengetua.

13. PEMBUBARAN PERSATUAN

13.1         Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

13.2         Segala hutang wajib dijelaskan. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.

14. HAL-HAL LAIN

14.1         Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.

14.2         Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.

Advertisements

%d bloggers like this: